ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όροι & Προϋποθέσεις Επιστροφών
Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος από την εταιρεία ή ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και σε κάθε περίπτωση εντός 2 εργασίμων ημερών από την παραλαβή, και η εταιρεία θα προχωρήσει άμεσα κατ’ επιλογή του πελάτη σε σχετική αντικατάσταση ή πίστωση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό σας λογαριασμό ή πιστωτική εφόσον η αρχική πληρωμή είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο.

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την εταιρεία. Επίσης, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η εταιρεία θα προχωρήσει άμεσα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την δήλωση του δικαιώματος υπαναχώρησης σε πίστωση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό σας λογαριασμό ή πιστωτική εφόσον η αρχική πληρωμή είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο.

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. 

Ο πελάτης για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα πρέπει να ενημερώσει τη DIMSTEL με τους κάτωθι τρόπους: Με συστημένη επιστολή προς τη DIMSTWL που εδρεύει στην ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΚ 45500 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimstel.gr ή μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη DIMSTEL στη γραμμή επικοινωνίας πελατών ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ : 2651003131. Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.

Πολιτική Ακυρώσεων
Όταν κάνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, έχετε την δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα που κάνατε την παραγγελία.